fbpx

Cả nước thiếu hơn 11.000 giáo viên tiếng Anh và giáo viên Tin học

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 10/2018, số lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông như sau: Toàn quốc có 1.161.143 giáo viên mầm non, phổ thông (công lập 1.089.837, ngoài công lập 71.306).

Trong đó, mầm non: 309.770 (công lập 262.155, ngoài công lập 47.615); tiểu học: 395.848 (công lập 390.873, ngoài công lập 4.975); Trung học cơ sở: 305.815 (công lập 300.990, ngoài công lập 4.825); Trung học phổ thông: 149.710 (công lập 135.819, ngoài công lập 13.891).

Tỷ lệ giáo viên/lớp toàn quốc như sau: nhóm trẻ: 1,77 giáo viên/nhóm trẻ (thấp hơn so với định mức quy định là 0,73 giáo viên/nhóm trẻ), mẫu giáo: 1,68 giáo viên/lớp (thấp hơn so với định mức quy định là 0,52 giáo viên/lớp);

Tiểu học: 1,43 giáo viên/lớp (so với định mức quy định giáo viên tiểu học còn thiếu chủ yếu ở các môn ngoại ngữ, tin học);

Trung học cơ sở: 1,99 giáo viên/lớp (so với định mức quy định, giáo viên trung học cơ sở về cơ bản đủ tuy nhiên vẫn thừa, thiếu cục bộ);

Trung học phổ thông: 2,25 giáo viên/lớp (so với định mức quy định giáo viên trung học phổ thông về cơ bản đủ).

Còn theo báo cáo của các sở Giáo dục và Đào tạo, so với nhu cầu sử dụng theo định mức quy định, số giáo viên còn thiếu sau khi đã được giao thêm biên chế để tuyển dụng là: 75.989 người (mầm non: 43.732 người; tiểu học: 18.953 người; Trung học cơ sở: 10.143 người; Trung học phổ thông: 3.161 người.

Riêng cấp Trung học cơ sở, hiện nay có tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các môn học ở một số cơ sở giáo dục, giữa các địa phương trong một tỉnh mà không điều tiết được và giữa các tỉnh/thành phố, nên đến thời điểm hiện tại toàn quốc thiếu 10.143 giáo viên Trung học cơ sở một số môn nhưng vẫn thừa 12.165 giáo viên Trung học cơ sở môn khác.

Tổng số cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông: 103.432 người (mầm non: 37.589, tiểu học: 34.635, Trung học cơ sở: 23.808, Trung học phổ thông: 7.400).

Cung theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới  thì chương trình ETEP sẽ bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ 360 giảng viên sư phạm chủ chốt, 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý trường phổ thông cốt cán và bồi dưỡng thường xuyên qua mạng kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho gần 900 nghìn giáo viên và 70 nghìn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông tin thêm rằng, nếu mỗi trường trung học phổ thông dự kiến bố trí 1 giáo viên Âm nhạc và 1 giáo viên Mỹ thuật cho chương trình giáo dục phổ thông mới thì cả nước cần đào tạo khoảng 2.700 giáo viên Âm nhạc và 2.700 giáo viên Mỹ thuật.

Cùng với đó, hiện nay, toàn quốc thiếu khoảng 5.600 giáo viên tiếng Anh và 5.600 giáo viên Tin học ở tiểu học.

Tác giả Linh Hương

Nguồn: Báo giáo dục

Leave a Reply

HU là đại học kiểm định và công nhận toàn diện

Công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp số 0451674A, kiểm định ACBSP, kiểm định ECBE, kiểm định ASIC UK, kiểm định EADL, kiểm định ATHEA và thành viên của Hiệp hội nghề nghiệp Châu Âu FEDE

Các chương trình kiểm định và công nhận của HU Paris

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29