fbpx

Hỗ trợ nghiên cứu

Trách nhiệm miễn trừ

Nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, quyền lợi của HU cũng như các bên liên quan, xin vui lòng tham khảo các cam kết và các trách nhiệm miễn trừ của Horizons University, Paris, Cộng hòa Pháp

Những khó khăn của nghiên cứu sinh

Nghiên cứu khoa học là một quy trình nghiêm ngặt và quy trình này theo suốt học viên trong thời gian làm luận án tiến sĩ. Trên thực tế, việc học một vài ngày trên lớp giúp học viên hiểu về phương pháp nghiên cứu nhưng không giải quyết được các khó khăn phát sinh trong quá trình nghiên cứu. Những khó khăn mà nghiên cứu sinh gặp phải bao gồm (MBAi, 2016):

 • Khó khăn trong định hướng nghiên cứu
 • Khó khăn trong xây dựng đề xuất nghiên cứu (Research Proposal)
 • Khó khăn trong tập hợp tài liệu tham khảo và tài liệu nghiên cứu (Literature Review)
 • Khó khăn trong xây dựng mô hình  nghiên cứu (Research Model)
 • Khó khăn trong xây dựng bảng câu hỏi (Questionery)
 • Khó khăn trong lấy mẫu (Sampling)
 • Khó khăn trong phân tích dữ liệu (SPSS, eView…)
 • Khó khăn trong đọc kết quả dữ liệu, biện luận và cho ý kiến đề xuất (Recomendation)

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu không làm thay bạn, nhưng nó hỗ trợ bạn tự tin từng bước phát triển nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế và theo các đòi hỏi khắt khe của đại học kiểm định và công nhận. Hầu hết các nghiên cứu sinh sẽ rơi vào tình trạng nản chí hoặc lãng quên nghiên cứu (MBAi, 2016) nếu không có một hệ thống hỗ trợ đi kèm. Nghiên cứu sinh không thể tốt nghiệp là do không đảm bảo tiến độ cũng như thiếu các dẫn dắt phù hợp.

Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ phương pháp nghiên cứu
Hỗ trợ đề xuất nghiên cứu
Hỗ trợ triển khai nghiên cứu
Kiểm tra tiếng Anh luận án
Hỗ trợ chuẩn bị bảo vệ
Hỗ trợ bảo vệ thử
Hỗ trợ trong quá trình bảo vệ
Hỗ trợ điều chỉnh sau bảo vệ

Vì sao hệ thống hỗ trợ nghiên cứu đem lại hiệu quả?

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu của Viện MBA giúp:

 • Hiểu rõ phương pháp và tự tin triển khai
 • Bám sát tiến độ và từng bước hoàn thành
 • Luôn có sự chỉ dẫn chi tiết và chu đáo khi gặp khó khăn
 • Tự tin bảo vệ với sự chuẩn bị bảo vệ và tiếng Anh cho bảo vệ luận án
 • Tránh đạo văn và các rủi ro không cần thiết

3 tác động của MBAi để tự tin hoàn tất luận án

Tỉ lệ thành công giữa có và không có hệ thống hỗ trợ

Khi không có hệ thống hỗ trợ, thông thường sau 12 tháng, nghiên cứu sinh sẽ không đáp ứng tiến độ như hoạch định ban đầu do gặp khó khăn về (1) phương pháp, (2) thiếu kiên định với mục tiêu và (3) thiếu hỗ trợ về tinh thần (MBAi, 2016)

Quy trình hỗ trợ nghiên cứu

 • Hiểu tổng quan về phương pháp nghiên cứu
 • Hiểu các yêu cầu của một nghiên cứu chuẩn quốc tế

Giúp chọn đề tài thông qua 4 bước:

 • Bước 1: Xác định lĩnh vực mình yêu thích và quan tâm
 • Bước 2: Kiểm tra nguồn dữ liệu và khả năng có thể lấy dữ liệu
 • Bước 3: Định hình nghiên cứu
 • Bước 4: Xem xét các vấn đề nghiên cứu có thật sự hữu ích
 • Bước 1: chuẩn bị nguồn cho các tài liệu tham khảo
 • Bước 2: chọn các tài liệu tham khảo hữu ích và xây dựng bảng tài liệu tham khảo
 • Bước 3: đọc và tóm tắt nội dung vào bảng tổng hợp tài liệu tham khảo
 • Đảm bảo đúng ngữ pháp tiếng Anh
 • Đảm bảo đúng format APA/Harvard
 • Đảm bảo định hướng nghiên cứu được phê duyệt
 • Đảm bảo tên đề tài đúng cấp độ và lĩnh vực cần nghiên cứu
 • Đảm bảo phương pháp dự kiến triển khai là phù hợp
 • Phương pháp triển khai nghiên cứu
 • Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
 • Phương pháp đọc dữ liệu, biện luận và cho ý kiến đóng góp (Recomendations)
 • Bước 1: chuẩn bị nguồn cho các tài liệu tham khảo
 • Bước 2: chọn các tài liệu tham khảo hữu ích và xây dựng bảng tài liệu tham khảo
 • Bước 3: đọc và tóm tắt nội dung vào bảng tổng hợp tài liệu tham khảo
 • Đảm bảo các chương đúng phương pháp
 • Đảm bảo đúng ngữ pháp tiếng Anh
 • Đảm bảo đúng format APA/Harvard
 • Nộp chương 1,2,3 về cho trường đại học
 • Trường đại học thẩm tra cùng hội đồng khoa học
 • Ra kết quả công nhận nội dung của chương 1,2,3
 • Biết xây dựng bảng câu hỏi
 • Biết chọn nguồn cấp tin cậy
 • Biết sử dụng các phần mềm SPSS, eView…
 • Biết đọc kết quả sau khi chạy kết quả
 • Chạy dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Mô tả kết quả
 • Đề xuất ý kiến
 • Đảm bảo các chương đúng phương pháp
 • Đảm bảo đúng ngữ pháp tiếng Anh
 • Đảm bảo đúng format APA/Harvard
 • Bảo vệ thử như bảo vệ thật nhưng không lấy kết quả
 • Giúp học viên trải nghiệm quá trình để đúc kết kinh nghiệm
 • Tiếp nhận các ý kiến đóng góp sau cùng để tự tin bảo vệ chính thức
 • Chuẩn bị slide thuyết tình đúng quy định của trường đại học
 • Chuẩn bị các câu hỏi phản biện và phương pháp trả lời
 • Chuẩn bị tiếng Anh cho quá trình bảo vệ
 • Giảng viên trợ giảng của MBAi sẽ có mặt trong buổi bảo vệ nhằm hỗ trợ thêm thông tin cho hội đồng bảo vệ
 • Hỗ trợ học viên ghi nhận các ý kiến đóng góp của hội đồng, làm cơ sở điều chỉnh nghiên cứu
 • Trao đổi định hướng điều chỉnh với nghiên cứu sinh
 • Hướng dẫn điều chỉnh phù hợp
 • Đóng quyển luận án
 • Nộp bản đã in và file mềm
 • Đại học đăng ký luận án với thư viện quốc gia hoặc của trường
 • Đại học ra thông báo tốt nghiệp
 • Học viên dự lễ tốt nghiệp tại trường Đại học
 • Đảm bảo đúng ngữ pháp
 • Đảm bảo đúng phương pháp trình bày khoa học APA/Harvard

Viện MBA đem lại quy trình hỗ trợ nghiên cứu khép kín và hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam cho các nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ. Quy trình  triển khai của Viện MBA được các đại học kiểm định trước khi triển khai.

Các chương trình được kiểm định và công nhận

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29