fbpx

Trách nhiệm miễn trừ

Đại học Horizons, Paris là đại học được đăng ký với Bộ giáo dục Pháp theo giấy phép số 0451674A và cũng được phòng quản lý giáo dục chuyên nghiệp Paris cấp phép theo số 11752996775, kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA

Đại học Horizons đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật. Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, khách hàng và chính đại học Horizons, đối tác của Horizons là LEB, Viện MBA… chúng tôi xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Theo luật giáo dục của Cộng hòa Pháp, Đại học Horizons là đại học được Bộ giáo dục Pháp cho phép triển khai đào tạo theo khung chương trình dành cho các đại học tư thục của Pháp. Các chương trình quốc tế của HU Paris được dạy bằng tiếng Anh, được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín, độc lập.

HU Paris không triển khai hoạt động liên kết đào tạo nào. Toàn bộ học viên tham gia trực tiếp với HU Paris, không có bất kỳ bên thứ 3 nào được quyền can thiệp vào quá trình đào tạo, quá trình công nhận kết quả và cấp bằng.

Là Đại học tư thục được kiểm định toàn diện, Horizons không thuộc hệ thống đào tạo công lập quốc gia Pháp. Đại học Horizons không cấp văn bằng theo hệ thống văn bằng công lập quốc gia Pháp. Bằng cấp của HU được kiểm định, thẩm định và công nhận quốc tế bởi các hệ thống thẩm định khắt khe nhất hiện nay (ACBSP, ECBE, ASIC, CHEA Hoa Kỳ…)

Nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, đảm bảo chọn đúng chương trình và đúng hệ thống học bổng và trợ phí, người học cần thẩm định, minh xác thật kỹ thông tin trước khi quyết định đồng hành cùng với HU.

Một số lưu ý về Đại học Horizons

Giấy phép cấp bởi Bộ giáo dục và nghiên cứu Cộng hòa Pháp

Horizons University, Paris được cấp phép bởi Bộ giáo dục và nghiên cứu Cộng hòa Pháp theo giấy phép số0451674A

Không thuộc hệ thống
giáo dục Công lập Pháp

Chương trình, bằng cấp được triển khai theo chương trình dành cho các đại học tư của Pháp và theo các yêu cầu chất lượng đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, ATHE…

Cấp phép bởi Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Paris

HU được công nhận cấp phép bởi Paris Regional Professional Training Control Department số 11752996775.

Không cam kết
khi không có thẩm quyền

HU và các đối tác không cam kết bất cứ điều gì nếu nó không thuộc thẩm quyền của HU, của đối tác bao gồm cả việc sử dụng văn bằng và đảm bảo thành công trong sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Kiểm định bởi các tổ chức kiểm định uy tín

HU Paris được kiểm định cấp cao nhất bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA cho cả chương trình on-campus và off-campus

Học viên chính thức
của Đại học Horizons

Học viên là học viên chính thức của HU, hưởng quyền lợi của học viên HU. Bằng được cấp chính thức bởi HU và đối tác

Nội dung không cam kết

Căn cứ quy định luật giáo dục Cộng hòa Pháp,  căn cứ các quy định công nhận bằng cấp quốc tế theo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC cũng như quy định về công nhận bằng cấp theo hệ thống EQF của Liên Minh Châu Âu, chúng tôi không cam kết những nội dung dưới đây:

Đại học HU và các đối tác khuyến khích ứng viên tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi tham gia nhằm đảm bảo chọn đúng chương trình phù hợp với nhu cầu bản thân và đảm bảo được áp dụng chính sách trợ phí từ HU.

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi Bộ giáo dục Pháp và các quy định học thuật của trường Đại học
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của trường Đại học.
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Các đơn vị tiếp nhận bằng cấp của HU bảo lưu quyền công nhận quá trình đào tạo căn cứ vào các quy định riêng của Việt Nam và từng đơn vị. HU và các đối tác tuyệt đối không cam kết việc mặc nhiên bằng cấp của HU được công nhận tại Việt Nam.
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác trong đó có Việt Nam (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước).
  • Mặc dù Pháp thuộc liên minh Châu Âu, chương trình của Đại học triển khai theo hệ thống chuyển đổi tín chỉ ECTS, Pháp đã ký kết nhiều hiệp định công nhận tương đương với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng các Đại học Châu Âu và đơn vị tiếp nhận bảo lưu quyền xem xét bằng cấp khi đăng ký học chuyển tiếp hoặc liên thông vào các hệ thống giáo dục khác.

Nội dung cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN HORIZONS UNIVERSITY 100%

Các chương trình của Đại học Horizons

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29