fbpx

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao 28 chuyên ngànhExecutive Doctor of Business Administration

Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh cấp cao (Executive Doctorate in Business Administration) chuyên ngành của Đại học Horizons Paris, Cộng hòa Pháp là chương trình và bằng cấp cao nhất trong giới kinh doanh và quản lý.

Chương trình triển khai theo mô hình du học cho người bận rộn với các workshop diễn ra cuối tuần tại 3 quốc gia Singapore, Malaysia và Thái Lan, kết hợp với giao lưu văn hóa và networking.

Nghiên cứu sinh được bổ sung thêm trợ giảng Việt Nam trên lớp và bổ sung trợ lý nghiên cứu (trong giai đoạn nghiên cứu luận án Tiến sĩ), được hỗ trợ tiếng Anh trong suốt thời gian học nhằm đảm bảo nghiên cứu sinh vượt qua các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.

Chương trình được hỗ trợ học phí và các chính sách bổ trợ học phí nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người học, tránh các áp lực về tài chính mà vẫn có thể tham gia chương trình đẳng cấp quốc tế.

Chương trình triển khai theo mô hình Hybrid với các workshop ngắn ngày tại Châu Á và giai đoạn nghiên cứu Tiến sĩ tại địa phương

Khác biệt về chương trình:

 • Chương trình thiết kế cho người bận rộn theo mô hình du học cho người bận rộn giúp trải nghiệm chương trình du học mà không ảnh hưởng đến việc làm hiện tại.
 • Nhận bằng chính quy với chuyên ngành thể hiện trên bảng điểm như du học toàn thời gian tại Pháp.
 • Các chuyên ngành có thể chọn lựa bao gồm:
  • Quản lý Hành chính Công (Public Administration Management)
  • Quản lý Nhà nước (Government Management)
  • Quản lý Bệnh Viện (Healthcare Management)
  • Quản lý Hàng Không (Aviation Management)
  • Quản lý giáo dục (Education Management)
  • Quản lý kỹ thuật (Engineering Management)
  • Quản lý đổi mới và sáng tạo (Innovation Management)
  • Quản lý khởi nghiệp (Start-up Management)
  • Quản trị Marketing (Marketing Management)
  • Quản trị tài chính (Financial Management)
  • Quản trị Chiến lược (Strategic Management)
  • Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Hospitality Management)
  • Quản trị hoạt động du lịch (Tourism Management)
  • Quản trị Logistics (Logistics Management)
  • Quản lý xây dựng (Construction Management)
  • Quản lý dự án (Project Management)
  • Quản trị Nhân sự (HR Management)
  • Quản trị thương mại điện tử (eCom management)
  • Quản trị hệ thống thông tin quản lý (Information System Management)
  • Quản trị Thiết kế (Design Management)
  • Quản trị tổ chức phi lợi nhuận (Các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, trường học, quản lý các tổ chức tôn giáo…)
  • Và các chuyên ngành khác dựa vào luận án Tiến sĩ.

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

 • Chương trình được kiểm định và công nhận bởi Bộ giáo dục Cộng hòa Pháp (Mã số công nhận 0451674A), Công nhận bởi Phòng giáo dục nghề nghiệp Paris (Mã số công nhận 11752996775).
 • Kiểm định ACBSP (kiểm định số 1 thế giới về quản trị kinhd oanh), được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ giúp việc công nhận bằng cấp của đại học Horizons tại Hoa Kỳ dễ dàng.
 • Kiểm định ECBE là kiểm định đặc biệt uy tín tại Châu Âu giúp bằng cấp của HU được công nhận toàn Châu Âu.
 • Chương trình triển khai theo khung năng lực chung Châu Âu (Level 7) với 120 ECTS credit (tương đương 240 UK credit) giúp bằng cấp được công nhận là Tiến sĩ ở hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã ký thỏa thuận hành chính về công nhận quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng bằng cấp cho học viên sau khi tốt nghiệp.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 50% so với học phí tại Pháp.
 • Được hỗ trợ cho vay khuyến học với 0% lãi suất.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ Viện MBA giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và các khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
 • Bổ trợ trợ giảng Việt Nam trên lớp
 • Bổ sung trợ lý nghiên cứu giúp quá trình làm việc giữa học viên và giảng viên hướng dẫn được thuận tiện.
 • Bổ sung các workshop hướng dẫn nghiên cứu tại Việt Nam giúp tự tin triển khai và hoàn tất nghiên cứu luận án Tiến sĩ.

Kiểm định và công nhận của chương trình:

 • Horizons University, Paris Pháp được công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp theo giấy phép đào tạo đại học số 0451674A
 • Horizons University được công nhận bởi Phòng quản lý đào tạo chuyên nghiệp Paris (Regional Professional Training Control Department) với số đăng ký 11752996775
 • Chương trình được kiểm định bởi tổ chức kiểm định số 1 thế giới về kinh doanh và quản lý ACBSP
 • Chương trình được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín Châu Âu ECBE
 • Đại học được kiểm định cấp cao nhất (Premere) từ tổ chức kiểm định ASIC UK
 • Chương trình được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ
 • Chương trình triển khai theo khung năng lực Châu Âu EQF và hệ thống tín chỉ Châu Âu ECTS giúp dễ dàng kiểm định và công nhận.
 • Việt Nam và Cộng hòa Pháp đã ký kết thỏa thuận hành chính về công nhận quá trình đào tạo và bằng cấp.
 • Chương trình được kiểm định bởi EADL cho mô hình Hybrid.
 • Bảo trợ bởi hiệp hội nghề nghiệp quốc tếATHEA, FEDE

Chương trình Executive Doctoral of Business Administration bao gồm 5 môn học và luận án Tiến sĩ, được xây dựng theo hệ thống tín chỉ ECTS (European Credit Transfer System). Đạt cấp độ Level 8 (Doctorate Level) theo khung năng lực chung Châu Âu EQF.

Các môn học bao gồm:

 1. Managing Strategy 10 ECTS
 2. Finance for Managers 10 ECTS
 3. Managing Human Resource 10 ECTS
 4. Marketing Management 10 ECTS
 5. Managing Projects 10 ECTS

Giai đoạn nghiên cứu:

 1. Thesis * 70 ECTS (* Bao gồm môn Business Research)

Các workshop bổ trợ tại Việt Nam (không thuộc chương trình Tiến sĩ):

 1. Hướng dẫn phát triển nghiên cứu và hình thành đề xuất nghiên cứu
 2. Hướng dẫn xử lý dữ liệu
 3. Hướng dẫn chuẩn bị bảo vệ

Tốt nghiệp:

Học viên sẽ tốt nghiệp tại Châu Á hoặc tại Paris Pháp.

Nội dung

Chi phí

Phí đăng ký: 200 USD
Học phí: 13,900 USD
Vé máy bay khứ hồi 4 chuyến: 1,000 USD Được hỗ trợ
Khách sạn chuẩn 3 sao trở lên cho 4 chuyến du học ngắn ngày tại Châu Á: 1,000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ nghiên cứu: 1000 USD Được hỗ trợ
Hỗ trợ tiếng Anh: 1000 USD Được hỗ trợ
Workshop hướng dẫn đề xuất nghiên cứu (Proposal) Được hỗ trợ
Workshop hướng dẫn xử lý dữ liệu Được hỗ trợ
Workshop chuẩn bị cho bảo vệ Được hỗ trợ
Tổng cộng: 14,100 USD

Học phí trọn khóa cho chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh cấp cao là 13,900 USD với phí xét duyệt hồ sơ là 200 USD. Học viên được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi và khách sạn từ 3 sao trở lên cho 3 chuyến du học ngắn ngày tại campus Châu Á, 1 chuyến bảo vệ tại Châu Á.

Học phí đã bao gồm:

 • Học phí chương trình
 • Giảng viên hướng dẫn nước ngoài
 • Trợ lý hướng dẫn Việt Nam
 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh
 • Vé máy bay khứ hồi 4 chuyến
 • Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên cho 3 chuyến du học ngắn ngày và 1 chuyến bảo vệ luận án Tiến sĩ.
 • Workshop hướng dẫn phát triển Proposal (tại địa phương)
 • Workshop hướng dẫn xử lý dữ liệu (tại địa phương)
 • Workshp hướng dẫn chuẩn bị bảo vệ (tại địa phương)

Lộ trình thanh toán:

 • Nộp hồ sơ và phí xét duyệt hồ sơ: 200 USD ngay khi làm hồ sơ.
 • Học phí đợt 1: 5,500 USD, 1 tuần sau khi nhận được thư xác nhận nhập học (LOA)
 • Học phí đợt 2: 5,400 USD Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 1 và trước 1 tháng khi học tại nước ngoài.
 • Học phí đợt 3: 3,000 USD Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 2 và trước khi học tập tại nước ngoài.

Lưu ý:

 • Chi phí không bao gồm chi phí tham gia lễ tốt nghiệp tại Châu Á hoặc tại Paris Pháp.
 • Trong trường hợp nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình trong 3 năm, từ năm thứ 4 trở đi, chi phí để duy trì tư cách nghiên cứu sinh là 2,000 USD/ 1 năm.

Điều kiện tham gia:

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành.
 • Tiếng Anh đủ năng lực đọc và nghiên cứu tài liệu.

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật dành cho chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao của Horizons University, Paris bao gồm:

Giai đoạn các môn chuyên ngành sâu:

 • Bố trí trợ giảng tiếng Anh trên lớp
 • Kiểm tra tiếng Anh bài làm trước khi nộp
 • Cung cấp tài khoản tiếng Anh tự học trên hệ thống TIAN.vn giúp học viên từng bước gia tăng năng lực tiếng Anh.

Giai đoạn học phương pháp nghiên cứu

 • Bố trí chuyên gia về phương pháp nghiên cứu, chuyên gia xử lý dữ liệu đồng hành cùng giảng viên nước ngoài từ Horizons University giúp học viên hiểu sâu về phương pháp nghiên cứu và các kỹ thuật phân tích, thống kê.

Giai đoạn nghiên cứu

Bố trí trợ lý hướng dẫn Việt Nam đồng hành cùng giảng viên hướng dẫn quốc tế theo suốt thời gian làm luận án của nghiên cứu sinh.

 • Tổ chức các workshop hướng dẫn nghiên cứu.
 • Tổ chức bảo vệ thử trước khi bảo vệ chính thức.
 • Tổ chức kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp của luận văn trước khi nộp luận án.

Giai đoạn bảo vệ luận án Tiến sĩ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu hỗ trợ trong quá trình bảo vệ luận án.

Giai đoạn điều chỉnh luận án sau bảo vệ

 • Bố trí trợ lý nghiên cứu phối hợp cùng giảng viên hướng dẫn điều chỉnh luận án (nếu có) sau khi bảo vệ
 • Kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tính trùng lắp trước khi nộp bài hoàn chỉnh và nhận bằng Tiến sĩ.

Nghiên cứu sinh khi tham gia chương trình được hỗ trợ:

 • Vé máy bay khứ hồi cho 4 chuyến bao gồm 3 chuyến du học tại campus Châu Á và 1 chuyến bảo vệ luận án Tiến sĩ tại campus Châu Á
 • Khách sạn 3 sao trở lên cho 3 chuyến du học và 1 chuyến bảo vệ luận án tại nước ngoài.
 • Miễn phí chi phí hỗ trợ tiếng Anh.
 • Miễn phí chi phí bố trí trợ lý hướng dẫn nghiên cứu Việt Nam
 • Miễn phí các workshop nghiên cứu tại Việt Nam đồng hành cùng nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu.
Liên hệ tư vấn

Đại diện Horizons University sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về học bổng, trợ phí và các hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên Việt Nam

Thông tin về điều ước quốc tế giữa Pháp và Việt Nam

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29